Všeobecné obchodní podmínky

1. webová stránka

1.1 Přijetí podmínek použití

Použití těchto webových stránek je podmíněno tím, že souhlasíte s těmito Podmínkami používání a naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Budete pokládáni za to, že jste tyto Podmínky používání a naše Prohlášení o ochraně osobních údajů přijali, a to i nadále používáním této webové stránky bez ohledu na to, zda se zaregistrujete jako člen. Tyto Podmínky používání a naše Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Pokud tak učiníme, na webových stránkách bude zveřejněna pozměněná verze Podmínek používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jste odpovědni za to, že budete pravidelně kontrolovat Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud jste členem webové stránky a změny v Podmínkách používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou významné, budeme se snažit vás o těchto změnách informovat přímo pomocí kontaktních informací, které jste poskytli.

Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, nesmíte tento web používat.

1.2 Podmínky použití závislé na rezidenci

() Pokud jste rezidentem klauzule EU Country 17.7 a klauzule 19.8 (a) se vás bude týkat (ale ne klauzule 19.8 (b)).
(B) Pokud jste rezidentem země, která není doložkou o EU, platí pro vás 19.8 (b) (ale ne klauzule 19.8 (a)).
(C) Pokud bydlíte v některém z následujících států USA, platí pro vás ustanovení 17.3 (a): Arizona, Kalifornie, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Severní Karolína, Ohio nebo Wisconsin.
(D) Pokud bydlíte v některém z následujících států USA, platí pro vás ustanovení 17.3 (b): Kalifornie, Illinois, New York nebo Ohio.

1.3 Uživatelská dohoda

Tyto Podmínky používání představují smlouvu mezi vámi a členy Východního bloku (dále jen „Společnost“) v souvislosti s používáním Služby a Webových stránek (dále jen „Smlouva“).

1.4 Kontakt

Tato webová stránka je provozována společností, která je registrovanou společností v USA. Společnost je registrována pro daň z přidané hodnoty Evropské unie v rámci speciálního systému DPH na e-služby (VoeS) pro podniky mimo EU. Můžete nás kontaktovat některou z následujících metod:

E-mail: support@slavdating.com

Ředitel školy: Christian Bryant

Chcete-li nás kontaktovat ohledně otázek týkajících se ochrany osobních údajů nebo dotazů týkajících se shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. členství

Způsobilost 2.1

Musíte být starší než 18 let, abyste se zaregistrovali jako člen služby nebo používali tuto webovou stránku. Používáním této webové stránky zastupujete, zavazujete se a zaručujete, že máte právo, oprávnění a schopnost uzavřít tuto Smlouvu a dodržovat všechny Podmínky používání.

2.2 Zakládání smluv

Registrací jako člen uzavíráte smlouvu se Společností týkající se Webových stránek, která může nebo nemusí být bezplatná. Můžete upgradovat funkce svého členství. Budete muset vybrat určité funkce a podmínky vaší smlouvy a zvolit způsob platby. Kliknutím na tlačítko „Uskutečnit platbu“ v posledním kroku procesu upgradu zadáte závaznou smlouvu o zvolené možnosti upgradu za danou cenu.

Členství 2.3

() Můžete se stát členem služby bezplatně. Bezplatné členství vás opravňuje pouze k účasti na některých funkcích, které jsou součástí Služby. Abyste mohli přistupovat k dalším funkcím, musíte se stát platícím účastníkem služby. Vaše užívání těchto dodatečných funkcí je tedy podmíněno zaplacením příslušných poplatků.
(B) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za účelem ochrany uživatelů těchto stránek se nemusíte ucházet o členství nebo se stát jeho členem, pokud jste byli odsouzeni za trestný čin nebo zločin. Tím, že se ucházíte o členství, zaručujete a zastupujete nás, že jste nebyli odsouzeni za trestný čin trestného činu nebo za zločin, ani nejste povinni se registrovat jako pachatel sexuálních trestných činů s jakoukoli vládní autoritou.
(C) Berete na vědomí, že společnost v současné době běžně neprovádí kontroly na pozadí, ověřuje poskytnuté informace ani neprovádí trestní stíhání svých uživatelů. Vyhrazujeme si právo provádět vyšetřování a ověřování podkladů u všech členů, abychom potvrdili, že neporušujete žádnou záruku, a zjistit, zda je jakékoli prohlášení nepravdivé. Souhlasíte s tím, že umožníte Společnosti provést takové vyšetřování a Společnost si vyhrazuje právo odmítnout a / nebo ukončit vaše členství, pokud porušíte jakoukoli záruku nebo vaše prohlášení se ukáže jako nepravdivé.

2.4 Předplatné a poplatky

Plány předplatného a jejich odpovídající poplatky se nacházejí na stránce „Upgrade Membership“. Tyto poplatky za předplatné podléhají změnám, které budou zveřejněny na stránce dříve popsané webové stránky. Berete na vědomí, že mohou existovat nesrovnalosti ve vztahu k poplatkům za předplatné mezi jurisdikcemi, jejichž rozdíly odrážejí náklady platné pro konkrétní jurisdikci a další obchodní podmínky relevantní pro tuto jurisdikci.

2.5 Volné zkoušky a jiné propagace

Jakákoli bezplatná zkušební verze nebo jiná propagační akce, která poskytuje volný přístup k placeným službám, musí být použita ve stanovené lhůtě.

2.6 Platba

() Zatímco některé služby jsou k dispozici zdarma, berete na vědomí, že placené služby jsou k dispozici pouze členům s platným předplatným nebo jinak po zaplacení poplatku. Úpisy lze získat za ceny, za období a platební metody uvedené na stránce o upgradu. Ceny jsou uvedeny v měně uvedené na členské stránce upgrade a zahrnují všechny příslušné daně, pokud není uvedeno jinak.
(B) Vaše členství bude automaticky obnoveno. Automatické obnovení můžete kdykoli zrušit. Pokud jste se neodhlásili, bude předplatné automaticky obnoveno pro uvedená období. Automatické obnovení můžete zrušit podle pokynů v části Nápověda na webu.
(C) V případě, že poskytneme opakující se fakturační zařízení pro zaplacení předplatného platného pro Vámi zvolený předplatitelský plán, tímto pověřujete Společnost účtovat tyto poplatky opakovaně (v přiměřené lhůtě). V takovém případě Společnost přestane účtovat poplatky po obdržení Vašeho písemného oznámení o ukončení této autorizace. Jakékoli takové oznámení nemá vliv na poplatky učiněné dříve, než by Společnost mohla přiměřeně jednat. V každém případě musíte poskytnout aktuální, úplné a přesné informace, které umožní účtovat poplatky za předplatné, které informace musí být pravidelně aktualizovány.
(D) Můžeme kdykoli změnit cenu za předplatné. Nová sazba se uplatní, pokud požádáte o nové předplatné (bez ohledu na to, zda je to vaše první předplatné) poté, co jsme na Stránku zveřejnili podrobnosti o naší nové ceně. Automatické obnovení stávajícího předplatného bude pokračovat za starou cenu.
(E) V případě podezřelé platební aktivity si vyhrazujeme právo dočasně nebo trvale pozastavit platbu prostřednictvím vaší kreditní karty a / nebo vás kontaktovat, vaši banku nebo jakoukoli jinou příslušnou třetí stranu, aby takovou neobvyklou činnost nahlásila nebo získala další informace.

2.7 Podmínky používání platebních služeb

Pokud používáte platební služby třetích stran, musíte přijmout a dodržovat Podmínky používání těchto platebních služeb.

2.8 Podmínky Gold a Platinum členství

Uvědomte si prosím, že platící účastníci jsou rozděleni na členy Gold a Platinum, přičemž pouze ti, kdo jsou schopni platit, mohou přistupovat k pokročilým shodám, překládat zprávy, přidávat poznámky k profilům a zvýrazňovat svůj profil ve výsledcích vyhledávání.

2.9 Zabezpečení heslem

V rámci procesu registrace člena budete vyzváni k výběru hesla. Nesete výhradní odpovědnost za výběr hesla, které není snadné odhadnout, a za udržení hesla v bezpečí a souhlasíte s tím, že nebudete přenášet ani prodávat své užívání nebo přístup na webové stránky třetí straně. Máte-li důvod domnívat se, že váš účet již není zabezpečen, musíte nás okamžitě informovat a heslo musíte okamžitě změnit aktualizací informací o svém účtu.

2.10 Ověření identity

Můžeme čas od času požádat o identifikaci, abychom ověřili:

() vaši identitu;
(B) Vámi poskytnuté informace;
(C) vaše platební nebo fakturační údaje; a / nebo
(D) Váš soulad s našimi Podmínkami používání.

3. Služba

Služba je internetová informační služba, která usnadňuje kontakt mezi členy, kteří mohou nebo nemusí hledat přátelství nebo vztah. Není to manželská zprostředkovatelská služba, zásilková služba nevěsta nebo služba dohazování. Společnost není povinna za vás zprostředkovat žádné jiné členy nebo členy.

4. Použití služby

4.1 Vlastní riziko

Berete na vědomí, že vaše užívání Služby a Webových stránek je výhradně na vaše vlastní riziko.

4.2 Přesné informace

Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že informace a fotografie, které poskytnete Službě, Webové stránce a Společnosti, jsou / jsou přesné ve všech ohledech, neporušují tuto Smlouvu a nejsou žádným způsobem škodlivé žádné osobě.

Bez omezení výše uvedených informací nesmíte přenášet ani zveřejňovat na našich webových stránkách žádné obrázky, které obsahují:

obrázky jiné osoby než vás;
nahota;
obrázky jiných objektů, které vás neobsahují;
kreslené nebo ilustrace (i když je to z vás).

4.3 Informace nejsou důvěrné

Souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál nebo informace, které poskytnete, včetně osobních údajů (jak jsou definovány v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a které mohou obsahovat vaše celé jméno, poštovní adresu, telefonní číslo atd.), Budou považovány za nedůvěrné a nechráněné můžeme takový materiál nebo informace používat bez omezení, za předpokladu, že takové použití v rozsahu, v jakém se týká vašich osobních údajů, je v souladu s podmínkami našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a všech platných zákonů. Souhlasíte s tím, že společnost bude používat materiál nebo informace (včetně jakýchkoli informací o profilu, fotografií, videozáznamů nebo zvukových záznamů), aby váš profil zkopíroval do jiných relevantních seznamovacích stránek, které společnost vlastní a provozuje. Berete na vědomí, že jakýkoli takový materiál nebo informace, které poskytnete, budou k dispozici ostatním členům nebo uživatelům webových stránek ke čtení.

4.4 Informace dostupné v zahraničí

() Jakékoli informace o profilu, které jste nám poskytli, budou veřejně zobrazeny ve vašem profilu, bez ohledu na umístění prohlížeče. Vytvořením profilu uznáváte, že zahraniční uživatelé budou moci zobrazit váš profil.
(B) Společnost globálně využívá servery pro ukládání vašich osobních údajů, které mohou být umístěny v jiné zemi, než je země vašeho bydliště.
(C) Společnost globálně využívá dodavatele, kteří mohou být umístěni v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, k provádění kontrol osob a osob v minulosti.
(D) Abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu, provádět funkce back-office, provádět úkoly v oblasti prevence podvodů nebo poskytovat služby vám, možná budeme muset umožnit našim zaměstnancům nebo dodavatelům (kteří mohou být umístěni nebo jejichž zdroje mohou být umístěny mimo vaši zemi bydliště) přístup k osobních údajů.

(e) výslovně souhlasíte s přenosem a uchováváním osobních údajů našim členům, zaměstnancům a třetím stranám, jak je uvedeno v ustanoveních 4.4 (a) na společnost 4.4 (d) těchto Podmínek av našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde tito členové, zaměstnanci a třetí strany se nacházejí v jiných zemích, než je země vašeho bydliště, s plným vědomím a oceněním rizik, která mohou být s takovými převody a skladováním spojena, zejména pokud tyto země nemají stejnou nebo podobnou úroveň ochrany, jakou má tato země. ve vaší zemi bydliště. Veškeré převody budou usnadněny členy Východního bloku v souladu s podmínkami našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas nebo vznést námitky proti našemu používání vašich osobních údajů v souladu s postupy stanovenými v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.5 Autorská práva

Souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, která jsou obsažena v jakémkoli materiálu nebo informacích, které jste společnosti poskytli, jsou Společnosti přidělena k použití v rámci těchto Podmínek používání. Nebudete zveřejňovat, přenášet ani jinak poskytovat žádný materiál nebo informace, ve kterých je autorské právo vlastněno jinou osobou nebo subjektem, a zaručujete, že veškeré poskytnuté materiály a informace jsou vaším původním dílem a nepocházejí od třetí strany.

4.6 Právní přístup

Musíte zajistit, aby váš přístup na Webovou stránku a používání Služby nebylo nezákonné nebo zakázané zákony, které se na vás vztahují. Jste výhradně zodpovědní za zákonnost svých činností podle všech platných zákonů.

4.7 Vystavení virům

Musíte učinit svá vlastní opatření, abyste zajistili, že proces, který používáte pro přístup na webové stránky, vás nebude vystavovat riziku virů, škodlivého počítačového kódu nebo jiných forem rušení, které by mohly poškodit váš vlastní počítačový systém. Abychom se vyhnuli pochybnostem, nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jakékoli rušení nebo poškození vlastního počítačového systému, které vznikne v souvislosti s používáním Služby, Webové stránky nebo Odkazovaných webových stránek.

4.8 Obsah profilu

() Nesete výhradní odpovědnost za obsah svého profilu, zpráv, videozáznamů a zvukových záznamů a dalších materiálů, které můžete do služby nahrát, nebo předat ostatním členům služby.
(B) Souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat ani zveřejňovat na svém profilu ani na webových stránkách žádný obsah, který:

(I) je urážlivé, obscénní, profánní, urážlivé, sexuálně orientované, výhružné, obtěžující, rasově urážlivé, nevhodné nebo jinak nevhodné, jak je stanoveno na základě vlastního uvážení; nebo
(Ii) zobrazuje, popisuje, identifikuje nebo odkazuje na jinou osobu než na sebe.

4.9 Interakce se členy

Za vaši interakci s ostatními členy služby nesete výhradní odpovědnost.

4.10 Negativní smlouvy

Zastupujete, zaručujete a zavazujete se, že:

() nezveřejníte žádné informace, které vám byly prostřednictvím Služby poskytnuty, bez předchozího souhlasu osoby, která vám je poskytla;
(B) Službu nebudete používat k jakékoli formě obtěžování nebo urážlivého chování, mimo jiné včetně šíření jakýchkoli sexuálních a / nebo rasově urážlivých, urážlivých, výhružných, vulgárních, obscénních, obtěžujících, urážlivých, urážlivých, urážlivých, hanlivých nebo nežádoucích materiál jakéhokoli druhu, ani žádný nezákonný nebo nezákonný materiál nebo jakýkoli materiál, který porušuje nebo porušuje práva jiné strany (včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví a práv na soukromí);
(C) Službu nebudete používat k zapojení do sexuální aktivity ve skupině, ani k navázání kontaktu za účelem mimomanželských setkání nebo záležitostí, ani k prosazování nebo zapojení do prostituce nebo jiných činností, které by mohly být ve vaší zemi pobytu nezákonné;
(D) nebudete se vydávat za žádnou osobu nebo zkreslovat svůj věk nebo rodinný stav nebo informace o místě ve svém profilu, který je jakýmkoli způsobem nepravdivý nebo zavádějící;
(E) nebudete sklízet ani sbírat e-mailové adresy ani jiné kontaktní informace jiných uživatelů ze služby prostřednictvím elektronických nebo jiných prostředků nebo využívat tyto služby k přenosu „spamu“, řetězových dopisů, nevyžádané pošty nebo k provádění nevyžádané hromadné distribuce e-mailů ;
(F) Službu ani Webovou stránku nebudete používat pro neautorizované komerční účely;
(G) nebudete požadovat ani se nepokoušet požadovat žádné peníze, údaje o bankovních účtech nebo kreditních kartách ani důvěrné finanční informace od žádného člena nebo jiných uživatelů Služby nebo Webové stránky;
(H) Nebudete posílat peníze ani poskytovat finanční informace žádné osobě, s níž jste komunikovali nebo jste se na ní setkávali. Společnost neodpovídá za žádné ztráty (finanční nebo jiné), které vám vzniknou v důsledku tohoto chování. Souhlasíte s tím, že budete informovat každého, kdo se snaží získat peníze nebo získat finanční informace, a to buď kontaktováním zákaznické podpory, nebo použitím funkce „hlášení zneužití“ v profilu člena;
(I) nebudete požadovat ani se nepokoušet získávat hesla od jiných členů;
(J) nebudete Službu používat k distribuci, propagaci ani jinak zveřejňovat žádný materiál obsahující jakékoli žádosti o finanční prostředky, reklamu nebo žádosti o zboží nebo služby;
(K) nebudete obtěžovat ostatní tím, že se budete nadále pokoušet komunikovat s někým, kdo vás jasně požádal o ukončení komunikace;
(L) nebudete odesílat ani přenášet materiál, který obsahuje viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž účelem je omezit nebo zničit funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru;
(Pan) nebudete zveřejňovat ani přenášet žádné kontaktní informace, včetně, bez omezení, e-mailových adres, telefonních čísel, poštovních adres, ID instant messengerů, uživatelských jmen Facebook, URL nebo úplných jmen prostřednictvím veřejně zveřejněných informací;
(n) k přihlášení do Služby nebudete používat jiné než lidské nebo automatizované roboty;
(Ó) při telefonickém rozhovoru se zaměstnanci našich zákaznických služeb nebo s nimi komunikovat jakýmkoli jiným způsobem, nebudete urážliví, obscénní, vulgární, urážliví, sexuálně orientovaní, vyhrožující, obtěžující nebo rasově urážliví („útočné chování“). Souhlasíte s tím, že pokud se zapojíte do ofenzivního chování, které bude určeno podle našeho výhradního uvážení, budeme mít právo okamžitě ukončit vaše členství a nebudete mít nárok na vrácení jakýchkoli předplatných plateb, které jsme od vás obdrželi;
(P) jste přes 18. Všichni členové našich webových stránek musí být přes 18. Naše společnost má nulovou toleranci k jakémukoli pokusu kteréhokoli člena zapojit se do jakékoli formy kyberexu, sexuální komunikace nebo sexuálního kontaktu s jakoukoli nezletilou osobou. Poté, co jsme byli informováni o jakékoli nezákonné nebo nevhodné komunikaci s nezletilým, můžeme ohlásit podrobnosti příslušné agentuře pro vymáhání práva.

4.11 Oznámení o porušení autorských práv

() Společnost respektuje práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud narazíte na obsah zobrazený na webových stránkách, o kterém máte podezření, že patří vám nebo třetí straně, a tento obsah se zobrazuje způsobem, který porušuje nebo vypadá, že porušuje vaše autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví patřící třetí osobě strana, můžete odeslat oznámení poskytnutím následujících informací společnosti:

(I) Vaše kontaktní údaje - včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;
(Ii) Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiných zájmů duševního vlastnictví;
(iii) Popis díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo nebo je podezřelé z porušení;
(iv) Název webové stránky, kde se nachází podezřelý materiál porušující autorská práva;
(V) Popis místa, kde se na webu nachází podezřelý materiál porušující autorská práva;
(Vi) Prohlášení od vás, které:
(A) nastiňuje vaši víru v přesvědčení, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, zástupcem nebo zákonem;
(B) je na základě trestu za křivou přísahu učiněno, že informace uvedené ve vašem oznámení jsou přesné a poskytnuté v dobré víře a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.

Oznámení lze zasílat na adresu:
Email: support@slavdating.com

4.12 Použití obrázků

Kromě ustanovení bodu 4.5 poskytnutím jakékoli fotografie, materiálu, informací nebo obsahu Společnosti berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může:

() reprodukovat, používat, kopírovat, provádět, zobrazovat, distribuovat a využívat materiál, informace nebo obsah;
(B) připravovat odvozená díla nebo začlenit do jiných děl a jiných médií takový materiál, informace a obsah; a
(C) udělit ostatním licence stejná práva udělená Společnosti v bodě 4.12 (a) a 4.12 (b) výše a souhlasíte s jakýmkoli a jakýmkoli takovým použitím, včetně, bez omezení, pro jakékoli propagační nebo komerční účely. Rovněž zaručujete, že máte oprávnění udělit souhlas uvedený v tomto článku.

4.13 Zásilkové nevěsty manželství

Tato webová stránka žádným způsobem nesmějí žádným způsobem pomáhat, nakupovat, propagovat nebo poskytovat manželským párovacím službám „nevěsta na objednávku“. Berete na vědomí, že jurisdikce, ve které máte bydliště, může zakázat reklamu manželských párovacích služeb nebo nabádání osob k účasti v manželství.

Pokud pobýváte na Filipínách, v Bělorusku nebo v jakékoli takové jurisdikci, která zakazuje manželským sdružením jeho obyvatel, tímto zaručujete, prohlašujete a zavazujete se, že nebudete Službu ani Webové stránky používat za žádným účelem, což je v rozporu s právními předpisy zakazujícími manželství - vhodný. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší výhradní odpovědností zajistit, že neporušíte žádný zákaz párování, a dále tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se odškodnění obsažené v bodě 18 bude vztahovat na vaše porušení právních předpisů zakazujících párování. .

5. Informace

Informace o monitoru 5.1

Vyhrazujeme si právo sledovat všechny profily, zprávy, chat, rychlé zprávy, videa a zvukové nahrávky, aby bylo zajištěno, že odpovídají požadavkům těchto Podmínek používání. Abychom zajistili, že našim zákazníkům poskytujeme nejvyšší úroveň služeb a nejbezpečnější online prostředí, zapojili jsme jednu nebo více třetích stran, abychom našim zákazníkům poskytovali online bezpečnostní funkce. Poskytnutí tohoto zabezpečení vyžaduje shromažďování určitých neosobních dat z vašeho počítače nebo jiných zařízení, pomocí kterých se připojujete k našim webům. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s naším shromažďováním určitých neosobních údajů, ať už přímo nebo prostřednictvím poskytovatelů zabezpečení třetích stran, za účelem jediného zajištění bezpečného a bezpečného online prostředí pro vás. Přestože nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, dbáme na to, aby jakékoli třetí strany, se kterými uzavíráme smlouvy na bezpečnostní služby, dodržovaly nejvyšší standardy ochrany údajů a soukromí.

Informace o úpravách 5.2

Přestože nekontrolujeme a nemůžeme zkontrolovat všechny zprávy nebo jiné materiály zaslané nebo zaslané členy služby a neneseme odpovědnost za žádný obsah těchto zpráv nebo materiálů, vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, smazat, přesunout nebo upravovat zprávy nebo materiál (včetně profilů, zpráv, videí a zvukových záznamů), které podle našeho vlastního uvážení považujeme za porušení těchto Podmínek používání nebo za jinak nepřijatelné.

5.3 Zabezpečení informací

Bohužel nelze zaručit žádný přenos dat přes internet jako zcela bezpečný. I když se snažíme takové informace chránit, nezaručujeme a nemůžeme zajistit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte nebo které poskytneme jiným povoleným třetím stranám v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Proto výslovně potvrzujete, že veškeré informace, které nám předáte, jsou přenášeny na vaše vlastní riziko.

Dále výslovně souhlasíte s naším přenosem vašich osobních údajů povoleným třetím stranám, a to jak uvnitř, tak mimo jurisdikci, ve které sídlíte, s plným vědomím rizik s tím spojených, zejména pokud takové jiné jurisdikce nemají stejné nebo podobné úroveň ochrany jako ve vaší zemi pobytu. Jste oprávněni kdykoli odvolat váš souhlas nebo namítat naše použití vašich osobních údajů v souladu s postupy uvedenými v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bez ohledu na výše uvedené, jakmile obdržíme váš přenos, podnikneme přiměřené kroky k zachování bezpečnosti těchto informací.

6. Omezené použití

Pokud se písemně nedohodneme jinak, máte přístup na web pouze pro osobní použití. Podniky, skupiny, organizace a společnosti se nemohou registrovat jako člen. Jste oprávněni vytisknout kopii jakýchkoli informací obsažených na webových stránkách pro osobní použití, pokud není tisk výslovně zakázán.

7. Přímý marketing

Výslovně souhlasíte a souhlasíte s tím, že Společnost může používat a sdělovat osobní údaje, které o vás shromažďuje za účelem přímého marketingu. Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas nebo namítat naše používání vašich osobních údajů v souladu s postupy stanovenými v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Komunikace

Společnost si vyhrazuje právo zaslat vám elektronickou poštu týkající se změn nebo doplnění Služby nebo jakýchkoli produktů a služeb Společnosti a jejích přidružených podniků.

9. Reklamy

9.1 Jediná odpovědnost

Odpovědnost za obsah reklam (pokud existují), které se objevují na webových stránkách (včetně hypertextových odkazů na vlastní webové stránky inzerentů), leží výhradně na inzerentech. Umístění takových reklam nepředstavuje doporučení nebo schválení produktu nebo služby inzerentů společností. Každý inzerent je výhradně odpovědný za jakékoli prohlášení učiněné v souvislosti s jeho reklamou.

10. Vlastnictví duševního vlastnictví

Společnost si vyhrazuje všechna práva, tituly a podíly na Službě a na Webu a odpovídající práva duševního vlastnictví a vyhrazuje si všechna práva, která nejsou výslovně udělena.

10.1 Copyright

Autorská práva ke Službě a Webu (včetně textu, grafiky, log, ikon, zvukových nahrávek a softwaru) jsou vlastnictvím nebo licencovány společností. Jiné než pro účely a za podmínek předepsaných podle autorského zákona 1968 (Cth) a podobných právních předpisů, které platí ve vašem místě, s výjimkou případů výslovně povolených těmito podmínkami použití, nesmíte v žádném případě nebo prostřednictvím jakékoli prostředky:

() přizpůsobovat, reprodukovat, ukládat, distribuovat, tisknout, zobrazovat, provádět, publikovat nebo vytvářet odvozená díla z jakékoli části Služby nebo Webové stránky; nebo
(B) Komercializovat jakékoli informace, produkty nebo služby získané z jakékoli části Služby nebo Webové stránky;

bez našeho předchozího písemného souhlasu.

10.2 Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, jakákoli práce nebo zařízení, ke kterému je připojen symbol ™ nebo ®, je registrovaná ochranná známka. Používáte-li některou z ochranných známek ve vlastnictví společnosti v souvislosti s našimi činnostmi, produkty nebo službami, je nutné, abyste společnosti přiložili prohlášení, které tuto ochrannou známku přisuzuje. Nesmíte používat naše ochranné známky:

() nebo jako celek nebo část vašich vlastních ochranných známek;
(B) v souvislosti s činnostmi, produkty nebo službami, které nejsou naše;
(C) způsobem, který může být matoucí, zavádějící nebo klamný; nebo
(D) způsobem, který nás znevažuje s našimi informacemi, produkty nebo službami (včetně služby a webových stránek).

11. Propojené webové stránky

11.1 Odkazy uvedené pouze pro pohodlí

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky („Propojené webové stránky“). Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro pohodlí a nemusí zůstat aktuální nebo zachovány. Nejsme zodpovědní za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů spojené s propojenými webovými stránkami.

11.2 Žádné potvrzení

Naše odkazy na Propojené webové stránky by neměly být vykládány jako potvrzení, schválení nebo doporučení Společnosti vlastníků nebo provozovatelů Propojených webových stránek, ani informací, grafik, materiálů, produktů nebo služeb uvedených na odkazovaných webových stránkách, pokud nejsou a v rozsahu stanoveném opakem. Doporučujeme, abyste si před použitím této stránky přečetli podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů propojených webových stránek.

12. Prohlášení o ochraně soukromí

Zavazujeme se, že budeme dodržovat podmínky našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je umístěno na Webových stránkách a které můžeme čas od času měnit, aby byly v souladu s platnými zákony a našimi operacemi.

Výslovně souhlasíte s naším shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů způsobem a pro účely stanovené v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas nebo vznést námitky proti našemu používání vašich osobních údajů v souladu s postupy stanovenými v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

13. Prodej webových stránek nebo služeb

Souhlasíte a výslovně souhlasíte s tím, že v případě, že Společnost prodá Webovou stránku, Služby nebo její obchodní činnost (nebo jakoukoliv její část) nebo dojde ke změně kontroly Společnosti, může Společnost zveřejnit, postoupit nebo jinak převést Osobní údaje, Zvláštní kategorii Osobní údaje a veškeré další informace, které na Webových stránkách nebo Službách (včetně fotografií a Vašeho veřejného profilu) přenášíte kupujícímu nebo nové ovládající osobě nebo jednotlivci za účelem poskytování Služeb a přímého marketingu.

Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že nový kupující nebo nová ovládající osoba nebo fyzická osoba může být umístěna v jiné zemi, než ve které máte bydliště, a souhlasíte s převodem osobních údajů do jiných zemí, než je země vašeho bydliště.

14. Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

14.1 Práva spotřebitele podle amerického spotřebitelského práva

Pro jednotlivce v jurisdikci Spojených států máte celou řadu práv a prostředků nápravy podle amerického spotřebitelského práva.

14.2 Záruky na zboží a služby pro osobní, domácí nebo domácí použití nebo spotřebu

V jurisdikci Spojených států, kde dodáváme zboží nebo služby běžně používané pro osobní, domácí nebo domácí spotřebu, nejsou záruky pro spotřebitele poskytované ACL žádným způsobem omezeny nebo vyloučeny.

14.3 Záruky na zboží a služby, které nejsou určeny pro osobní, domácí nebo domácí použití nebo spotřebu

V jurisdikci Spojených států, kde dodáváme zboží nebo služby, které nejsou určeny pro osobní, domácí nebo domácí použití nebo spotřebu, ale stojí více než $ 40,000, jsou spotřebitelské záruky omezeny na:

() v případě zboží: \ t

(I) nahrazení zboží nebo dodání rovnocenného zboží;
(Ii) opravy tohoto zboží;
(iii) úhrada náhrad tohoto zboží nebo pořízení rovnocenného zboží; nebo
(iv) úhradu nákladů na opravu zboží; a

(B) v případě služeb:

(I) opětovné poskytnutí služby; nebo
(Ii) úhradu nákladů na opětovné poskytnutí služeb.

14.4 Žádné záruky na přesnost

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky, že materiál nebo informace poskytnuté prostřednictvím Služby nebo na Webových stránkách (včetně jakéhokoli profilu člena, rady, názoru, prohlášení nebo jiných informací zobrazených, nahraných nebo distribuovaných Společností) nebo kterýkoli člen nebo jakákoli jiná osoba nebo subjekt) je spolehlivý, přesný nebo úplný, nebo že váš přístup ke Službě nebo Webovým stránkám bude nepřetržitý, včasný nebo bezpečný. Nejsme zodpovědní za žádné ztráty vyplývající z jakýchkoli kroků, které jste učinili nebo spoléhali na jakékoli informace nebo materiály poskytnuté prostřednictvím Služby nebo na Webových stránkách. Před jednáním nebo spoléháním na jakékoli informace nebo materiály, které se objevují na webových stránkách, byste měli učinit vlastní dotazy. Berete na vědomí, že jakékoli spoléhání se na jakýkoli takový materiál nebo informace musí být na vaše vlastní riziko.

14.5 Žádné záruky, pokud jde o dostupnost

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 nezaručujeme, že služba nebo webová stránka bude bez přerušení nebo bez chyb. Služba je distribuována na bázi „jak je“. Mohou existovat zpoždění, opomenutí a přerušení dostupnosti Služby nebo Webové stránky. Pokud to zákon povoluje, berete na vědomí, že služba (a dostupnost webových stránek) je poskytována bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

14.6 Vyloučené záruky

V rozsahu povoleném právními předpisy a s výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 jsou tímto vyloučeny jakékoli podmínky nebo záruky, které by jinak byly obsaženy v těchto Podmínkách použití. Pokud právní předpisy předpokládají jakoukoliv podmínku nebo záruku a právní předpisy nám zakazují vyloučit nebo změnit aplikaci nebo naši odpovědnost za jakýchkoli takových podmínek nebo záruk, tato podmínka nebo záruka bude považována za zahrnutou, ale naše odpovědnost bude omezena v případě porušení podmínku nebo záruku na jednu nebo více z následujících možností:

() pokud se porušení týká zboží:

(I) nahrazení zboží nebo dodání rovnocenného zboží;
(Ii) opravy tohoto zboží;
(iii) úhradu nákladů na náhradu zboží nebo na pořízení rovnocenného zboží; nebo
(iv) úhradu nákladů na opravu zboží; a

(B) pokud se porušení týká služeb:

(I) poskytování služeb; nebo
(Ii) úhradu nákladů na opětovné poskytnutí služeb.

14.7 Žádná odpovědnost za ztrátu

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené (včetně nedbalosti), které můžete přímo nebo nepřímo utrpět v souvislosti s používáním Služby, Webových stránek nebo Odkazovaných webových stránek, ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakákoli ztráta vyplývající z vašeho použití nebo spoléhání se na informace obsažené v Službě nebo na Stránkách nebo s přístupem k nim. Pro vyloučení pochybností a bez omezení obecnosti výše uvedeného:

() Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, předběžné, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s vaším používáním Služby nebo Webové stránky nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším používáním Služby nebo Webové stránky nebo s jakýmkoli zpožděním nebo neschopností využívat Službu. nebo na webové stránce, nebo na jakékoli informace, produkty a další služby získané prostřednictvím Služby nebo Webové stránky, nebo jinak vyplývající z používání Webové stránky, ať už na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, přísné odpovědnosti nebo jinak, i když Společnost byla informována o možnosti takové škody;
(B) Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli informace nebo materiály, které poskytnete Službě nebo Webové stránce, ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli použití nebo zneužití jakýchkoli informací nebo materiálů, které poskytnete Službě nebo Webovým stránkám jiným osobám. členů nebo uživatelů;
(C) Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jednání jakéhokoli člena nebo jiných uživatelů Služby, včetně jakéhokoli jednání, které způsobuje fyzickou újmu jakékoli osobě.

15. Zvláštní upozornění týkající se online datování

15.1 Rizika

Berete na vědomí, že se jedná o rizika spojená s online datováním, včetně neomezeně, s nevědomým jednáním s nezletilými osobami nebo osobami, které jednají pod falešnou záminkou nebo za účelem trestného činu. Souhlasíte s tím, že učiníte veškerá nezbytná opatření při komunikaci s ostatními uživateli nebo při setkání s nimi, zejména pokud se rozhodnete setkat osobně. Kromě toho souhlasíte s tím, že před použitím služby si přečtěte naše bezpečnostní tipy týkající se online datování.

15.2 Žádná záruka, pokud jde o identitu členů

Berete na vědomí, že ověřování uživatelů na internetu je velmi obtížné. Společnost nemůže a nezaručuje, že každý člen nebo uživatel služby je ten, za koho se domnívá. Společnost dále nemůže a nezaručuje, že členské profily jsou spolehlivé, přesné nebo úplné. Proto musíte být opatrní při jednání s ostatními členy nebo uživateli Služby nebo Webové stránky.

16. Komunikace

Společnost si vyhrazuje právo zaslat vám elektronickou poštu týkající se změn nebo doplnění Služby nebo jakýchkoli produktů a služeb Společnosti a jejích přidružených podniků.

17. Ukončení

17.1 Smlouva účinná pro členy

Tato Smlouva zůstane v platnosti a účinnosti, pokud jste členem Služby, nebo pokud Webovou stránku jinak používáte.

17.2 Ukončení členství Vámi

Své členství můžete kdykoliv ukončit z jakéhokoli důvodu, a to okamžitě po obdržení vašeho písemného oznámení o ukončení. Oznámení o ukončení může být doručeno na adresu uvedenou v části Kontakt na webové stránce, může být zasláno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v části Kontakt na webové stránce nebo může být provedeno kliknutím na odkaz Vypnout členství v sekci členů webové stránky. V důsledku ukončení členství nebudete mít nárok na vrácení svých členských příspěvků.

17.3 Zvláštní právo na ukončení pro některé obyvatele USA

Pokud jste v době vstupu do předplatného v Arizoně, Kalifornii, Connecticutu, Illinois, Iowě, Minnesotě, New Yorku, Severní Karolíně, Ohio nebo Wisconsinu, platí pro vás následující ustanovení:

() You may cancel this Agreement, without penalty or obligation, at any time within three (3) business days of subscribing to paid services (the Cancellation Period). To cancel this Agreement, you must send us a signed and dated notice by registered or certified mail which states that you are canceling this Agreement or words to that effect. This notice shall be sent to: suppport@slavdating.com, Attn: Refund Request. If you send or deliver the notice to cancel your subscription agreement within the Cancellation Period, the Company will return, within the prescribed time period, any payments that you have made that are subject to this provision.

Pokud jste v době vstupu do předplatného v Kalifornii, Illinois, New Yorku nebo Ohiu, platí pro vás následující ustanovení:

(B) In the event that you die before the end of your subscription period, your estate shall be entitled to a refund of that portion of any payment you had made for your subscription which is allocable to the period after your death. In the event that you become severely disabled (and are unable to use the website) before the end of your subscription period, you shall be entitled to a refund of that portion of any payment you had made for your subscription which is allocable to the period after your disability by providing the company notice to the following address: support@slavdating.com, Attn: Refund Request

17.4 Ukončení přístupu ke službě

Můžeme, dle našeho absolutního uvážení, kdykoli, s oznámením nebo bez něj, znemožnit, ukončit nebo pozastavit váš přístup ke Službě nebo její části, a to z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, jakéhokoli podvodného, ​​urážlivého nebo jinak nezákonného jednání, nebo které by jinak mohly ovlivnit požívání služby ostatními.

17.5 Ukončení členství u nás

Můžeme okamžitě ukončit vaše členství a váš přístup ke Službě kdykoliv, pokud zjistíme (podle našeho absolutního uvážení), že jste porušili tuto Smlouvu. Oznámení o ukončení bude doručeno na poslední e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete. Jakékoli předplacené poplatky, které se vztahují k období následujícímu po ukončení, vám budou vráceny po odečtení veškerých vzniklých nákladů nebo ztrát vzniklých Společnosti v souvislosti s vaším členstvím.

17.6 Deaktivace pro nepoužívání

Váš účet můžeme deaktivovat, pokud jste službu nepoužili po dobu následujících po sobě jdoucích měsíců 6, pokud nemáte aktivní placené předplatné.

17.7 Ukončení podle spotřebitelských smluv (informace, zrušení a dodatečné poplatky) Předpisy 2013

Tato část se vás týká pouze v případě, že jste „spotřebitelem“, jak je definován ve směrnicích o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) 2013 (dále jen „předpisy“) a kteří mají bydliště v EU a nezačali službu používat. V případě, že se tyto Podmínky vztahují na tyto Podmínky použití, můžete své členství ukončit do čtrnácti (14) dnů od registrace jako člen Služby poskytnutím písemného oznámení. Pokud jste zahájili používání naší služby během čtrnácti (14) stornovacích lhůt, které vám byly poskytnuty v souladu se směrnicemi o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) 2013, budete požádáni o poskytnutí služby. V případě, že jste požádali o poskytnutí služby, budete muset zaplatit hodnotu služby až do doby zrušení služby.

() Vrácení jakýchkoli poplatků, které jste zaplatili během 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení, vám bude poskytnuta, pokud jste službu nezačali používat. Vaše právo na vrácení peněz se neuplatní, jakmile začnete službu používat některým z následujících způsobů:

(I) Posílání zpráv členům;
(Ii) Čtení přijatých zpráv od členů;
(iii) Odesílání Zobrazit informace o zájmech členům.

18. Odškodnění

V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s odškodněním, obranou a držením Společnosti, jejích přidružených společností, spřízněných subjektů, právnických osob, akcionářů, úředníků, zaměstnanců, zástupců a zástupců, kteří jsou neškodní vůči jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, daňům (včetně GST), odpovědnost a / nebo náklady (včetně právních nákladů v plné výši odškodnění), které mohou vzniknout společnosti, jejím přidruženým společnostem, spřízněným subjektům, společnostem, akcionářům, úředníkům, zaměstnancům, zástupcům a zástupcům vyplývajícím z nebo v souvislosti s:

() jakékoli porušení těchto podmínek ze strany vás;
(B) jakékoli neoprávněné použití stránek, které mohou být spojeny nebo spojeny s vámi;
(C) jakékoli porušení jakéhokoli zákona; a
(D) jakékoli jednání nebo opomenutí, které můžete učinit v souvislosti s webem.

Souhlasíte, že budete plně spolupracovat při obhajobě jakéhokoli nároku. Vyhrazujeme si právo (ale nemáme žádnou povinnost) převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoli záležitosti, kterou jinak podléháte odškodnění, za předpokladu, že budete i nadále odpovídat za jakékoli takové nároky.

19. Obecný

19.1 Selhání splnění

Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné nedodržení těchto Podmínek používání, pokud k takovému selhání došlo v důsledku okolností mimo naši přiměřenou kontrolu.

19.2 Bez výjimky

Pokud se při těchto příležitostech zřekneme práv, která jsou nám k dispozici podle těchto Podmínek používání, neznamená to, že tato práva budou automaticky zrušena při jakékoli jiné příležitosti.

19.3 oddělitelnost

Pokud bude některá z těchto Podmínek užívání považována za neplatnou, nevymahatelnou nebo nezákonnou z jakéhokoli důvodu, zbývající podmínky používání budou pokračovat v plném rozsahu.

19.4 Jazyk dohody

Jazykem této dohody je angličtina. Pokud společnost poskytla překlad anglické verze této smlouvy, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro vaše pohodlí. V případě nesouladu mezi anglickou verzí této smlouvy a překladem bude rozhodující verze v anglickém jazyce.

Variace 19.5

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky používání čas od času měnit. Změny budou účinné ihned po oznámení na webových stránkách. Vaše další užívání Webových stránek po takovém oznámení bude znamenat, že budete vázáni těmito Podmínkami používání v platném znění.

19.6 Přiřazení

Nesmíte postoupit svá práva podle této smlouvy nebo ve vztahu ke službě nebo webové stránce žádné třetí straně. Společnost má právo postoupit jakákoli nebo všechna svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo ze služby jakékoli třetí straně. Při volbě Společnosti, v případě, že závazky Společnosti vyplývající z této Smlouvy přebírá třetí strana, je Společnost zproštěna veškeré odpovědnosti podle této Smlouvy.

19.7 Vztah

Souhlasíte s tím, že mezi vámi a Společností neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku této Smlouvy nebo vašeho užívání Služby nebo Webové stránky.

19.8 Rozhodné právo

() Uživatelé, kteří jsou rezidenty státu v Evropské unii, souhlasí s tím, že se tato dohoda řídí právními předpisy platnými ve Spojeném království a souhlasí s tím, že se podrobí výlučné příslušnosti soudů této jurisdikce.
(B) Uživatelé, kteří jsou rezidenty státu, který není v Evropské unii, souhlasí s tím, že tato dohoda se řídí zákony platnými ve Spojených státech a souhlasí s tím, že se podrobí výlučné jurisdikci soudů této jurisdikce.

20. Definice

V těchto Podmínkách použití mají následující výrazy odpovídající význam:

"Tvrzení" znamená ve vztahu k osobě nárok, nárok, opravný prostředek, žalobu, újmu, škodu, ztrátu, náklady, odpovědnost, žalobu, řízení, právo na žalobu, nárok na náhradu škody nebo náhradu nebo odpovědnost, která vznikla nebo má být provedena nebo navrácena nebo proti osobě, ať již vzniklé a zjištěné nebo nezjištěné, nebo bezprostřední, budoucí nebo podmíněné;

"Komercializovat" znamená využívat, uvádět na trh, propagovat, rozvíjet, integrovat, zkoumat, prodávat a provádět jakékoli jiné činnosti za účelem zisku nebo odměny;

"Společnost" znamená společnost Eastern Bloc Associates, Inc., společnost registrovanou v USA a bude zahrnovat všechny související právnické osoby nebo přidružené společnosti (jak jsou tyto podmínky definovány v zákoně o korporacích 2001 (Cth)) společnosti East Bloc Associates, Inc .;

„EU“ znamená politickou a hospodářskou unii členských států, které se nacházejí v Evropě známé jako Evropská unie;

„Země EU“ znamená jakoukoli zemi, která je současným členem a stranou smluv EU a znamená Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálii, Lotyšsko. Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království;

"Osobní data" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzikální, fyziologické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

„Placené služby“ znamená zařízení a služby, které jsou k dispozici pro platící členy webové stránky s platným předplatným;

"Prohlášení o ochraně soukromí" znamená zásady ochrany osobních údajů Společnosti, které jsou dostupné na Webových stránkách;

"Služba" znamená zařízení zpřístupněná členům prostřednictvím Webové stránky;

Osobní údaje zvláštní kategorie se rozumí osobní údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, záznam v trestním rejstříku, genetická a biometrická data za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se vašeho sexuálního života nebo sexuálního života. orientace;

"Webová stránka" znamená tyto webové stránky, které vlastní a provozuje Společnost;

"Podmínky použití" těmito Podmínkami užívání, které Společnost občas mění a které tvoří dohodu mezi Vámi a Společností;

„My“, „nás“ a „naše“ všechny se týkají Společnosti.

PŘIHLÁŠENÍ DO VAŠEHO ÚČTU VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET

váš soukromí je pro nás důležitá a Vaše údaje nikdy nepronajmeme ani neprodáme.

×
Vytvořit nový účet MÁTE JIŽ ÚČET?

×
ODSTRANIT DETAILY?
×

Jít nahoru